Redirectioneaza 2% pentru    RGDA si sprijina industria dezvoltatorilor de jocuri          alaturi de noi !

 

 

 

 

 

 

 

2% de la tine pentru noi inseamna:  

- organizarea mai multor intalniri destinate schimbului de bune practici pentru dezvoltatori de jocuri.

- crearea de cursuri utile pentru devoltatori

- crearea unor medii care sa sprijine educatia celor care isi doresc sa devina devoltatori de jocuri

- promovarea studiourilor indie din Romania

- o mai buna promovare a industriei la nivel national ( public si privat) dar si international !

 

 

AJUTA RGDA IN TREI PASI: 

 

1.    Descarca formularul 

A.    Descarca formularul 230 – daca ai inregistrat venituri din salariu

230 - Cerere privind destinatia sumei reprezentînd pana la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (OPANAF 4018/2014)

Se depune de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, în urmatoarele situatii: - au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr.376/2004 privind bursele private, cu modificarile si completarile ulterioare si solicita restituirea acestora; - opteaza pentru virarea unei sume reprezentînd pana la 2% din impozitul anual, pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se înfiinteaza si functioneaza în conditiile legii sau unitatilor de cult. Contribuabilii care îsi exprima aceasta optiune pot solicita directionarea acestei sume catre o singura entitate nonprofit sau unitate de cult. Se depune la organul fiscal în a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde îsi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, în cazul în care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; b) organul fiscal în a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice. Formularul se depune în format hîrtie, la registratura organului fiscal competent sau se comunica prin posta cu confirmare de primire. Formularul se poate transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  ( Sursa : www.anaf.ro)

B.     Descarca formularul 200 – daca ai realizat venituri din activitati independente

200 - Declaratie privind veniturile realizate din România (OPANAF 3883/2013)

Declaratia se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, în mod individual sau într-o forma de asociere, venituri în bani si/sau în natura din România, provenind din: activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole pentru care venitul net se stabileste în sistem real, piscicultura, silvicultura, transferul titlurilor de valoare, altele decît partile sociale si valorile mobiliare în cazul societatilor închise, operatiuni de vînzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decît cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, jocuri de noroc. Declaratia se depune, impreuna cu anexele completate, daca este cazul, în format hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire ori prin celelalte metode prevazute de lege. Declaratia poate fi depusa si prin mijloace electronice de transmitere la distanta: prin intermediul serviciului Spatiu Privat Virtual sau utilizând serviciul de depunere declaratii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro     (Sursa : www.anaf.ro)

 

2.    Completeaza formularul

Completeaza formularul cu datele tale personale (noi am completat déjà detaliile ce tin de RGDA).  

 

3.    Depune formularul

Depune-l direct sau trimite-l prin posta cu confirmare de primire la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) de care apartii cu domiciliul. Daca iti este mai usor, contacteaza-ne pe contact@rgda.ro si iti spunem cum facem ca sa depunem noi formularul la ANAF pentru tine.

Data limita de depunere a formularelor la Administratia Financiara de care apartii este 25 MAI 2016.